OS-SES är ett trycksatt släcksystem baserat på One Seven tryckluftsskum (CAFS). Utformat som ett trycksatt system, kräver systemet ingen extern energi eller medium - alla nödvändiga medium såsom vatten och gas (kväve) för skumproduktionen, lagras i systemets komponenter, som när som helst är redo för manuell eller automatisk aktivering av systemet.

Det prefabricerade One Seven OS-SES-400 stationära släcksystemet har certifierats av FM Approvals för att skydda produktionsområden, lagerutrymmen, utrustning och maskiner med brandfarliga vätskor.

Vilka är möjligheterna? För vem?

  • Industri & produktion
  • Lager & hantering
  • Bearbetningsområden
  • Utrustning & maskiner, såsom transformatorer, generatorer, förstörare
  • Utställningar & konferenser
  • Underjordiska anläggningar
Produktblad att ladda ner