One Seven stationära släcksystem är en automatisk brandsläckningsteknologi som genom att använda tryckluftskum (CAFS) uppnår en snabb och därmed miljövänlig kontroll av alla uppstående bränder inom era lokaler.

Den system är designad enligt era speciella behov och tillgodoser alla nationella och internationella normer och förordningar. Vi kan vi erbjuda en precis och mycket effektiv helhetslösning som tillåter er att använda ett kostnadseffektivt släcksystem vilket säkerställer endast ett kort avbrott i verksamheten i händelsen av en potentiell brand.
Produktblad att ladda ner

Universal och effektiv

 • Hanterar bränder av alla klasser med fast och flytande bränsle.
 • Konstruerade och anpassade till alla ställda krav och villkor.
 • Maximal effektivitet av vattnet som används vid släckning, uppnåd med applicerings så låg som 1,63 l/min/m2.

Miljövänlig och tillförlitlig

 • Snabb kontroll av lågor, temperatur och rök.
 • Användning av nedbrytbara skumkoncentrat – finns även flourine-fri.
 • Systemet är godkänt av internationellt accepterade auktoritärer.
 • Mer än 60 system är levererade och installerade globalt.

Vilka är möjligheterna? För vem?

 • Återvinning
 • Lager & hantering
 • Kemiska anläggningar
 • Industrier & produktion
 • Oljeindustrin
 • Underjordiska anläggningar
 • Helikopterplattor
 • Flygplatshangarer