Standard slukkesystem

One Seven stasjonært slukkesystem er en automatisk brannslukkingsteknologi som ved hjelp av trykkluftskum (CAFS) oppnår en rask og dermed miljøvennlig kontroll på all slags brann som kan oppstå innen deres lokaler. Les mer >

Trykksatt slukkesystem SES

OS-SES er et trykksatt slukkesystem bassert på One Seven trykkluftskum (CAFS). Utformet som et trykksatt system krever systemet ingen ekstern energi eller medium – alle nødvendige medium som vann, gass (nitrogen) for skumproduksjon lagres i systemets komponenter. Det er når som helst klart for manuell eller automatisk aktivering. Les mer >

Brannpostskap WXS

Ved å se samlet på våre kunders behov, ekspertisen fra brannmenn og fra våre profesjonelle branninstruktører har One Seven utviklet WXS – et enkelt og sikkert system for å slukke branner både for brannmenn men også utdannede driftepersonale. Les mer >