Hvorfor One Seven?

||Hvorfor One Seven?
Hvorfor One Seven?2017-05-01T13:40:32+00:00

Universielt og effektivt

Stasjonære brannbekjempingssystemer (FFFS) med One Seven trykkluftskum (CAF) kan beskytte dine lokaler, produksjonsområder og deler med et slukkesystem for alle brannbelastninger og brensel. Dette innebæreer at fast og flytende brensel kan håndteres av et og samme system.

Gjennom å påføre et tynt lag slukkeskum på alle horisontale og vertilkale brennbare overflater og dermed også brannkilder oppnår man at flammer og røyk slås ned umiddelbart.

Kostnader og miljø

Et One Seven stasjonært brannslukkningssystem vil alltid være skreddersydd etter kundens behov, for å gi den mest optimale løsningen. One Seven Slukkesystemer kan når som helst tilpasses til endringer i kundens anlegg og krav – de grunnleggende komponentene forblir de samme og kommer ikke til å behøve å byttes ut eller endres.

Internasjonale forskrifter og standarder som ISO 7076-5 eller NFPA 11bekrefter at CAFS med en minste påføringshastighet så lav som 1.63 l/min/kvm (som er likt som mm/min) for upolare vesker og 2,3 l/min/kvm for polare vesker med påføringstid ned til 5 minutter.

Vanlige sprinklersystemer krever et minimum på 5 mm/min opp til 30 mm/min for industrielt bruk. (Faktor 3-18)

Skum og miljø

Fakta: Skum er ikke noe vi ønsker å spre tilfeldig og hensiktsløst i vårt miljø.

Men: Vi vil bekjempe branner så raskt som mulig for å stoppe utslipp av røyk og gass og naturligvis sikre liv og verdier. Vi vil også sikre grunnvann siden det er vår viktigste kilde til liv.

Vårt mål: Å stoppe branner så raskt og effektivt som mulig med så lite vann som mulig – gjør det før brannen vokser ut av kontroll.

Vår løsning: One-Seven CAFS med skuminnblanding så lav som 0,5 % og med fluorfritt skumkonsentrat.

Etablert og utprøvd

Vi kan tilby løsninger med One Seven FM-godkjente Stored-Energy-Systems og standard FFFS der VdS-godkjenningen pågår (forventes i 2016). One Seven har mer enn 60 stasjonære referanser over hele verden som viser deres pålitelighet. Mer enn 2000 One Seven systemer er i drift hos brannvesen verden over, fra Brasil, Europa og de Arabiske Emirater til Kina.

Hver brann er en utfordring og en test på effektiviteten. I pågåene forskningsprosjekter har vi med suksess utført over 1000 varme branntester, fra småskala forsøk til større branner. Et eksempel på det sistnevnte er Runehammartunneltesten alt i 2005, med brannbelastning opp i hele 160MW.