Selvstendige system

Systemene bruker vann fra bilens vanntank, ekstern tilførsel eller suger fra åpen kilde. Kompressor og vannpumpe drives av integrert motor. Les mer >

Fabrikkmonterte system

Bruker vann fra bilen vannpumpe og vanntank. Kompressor kan drives av kraftuttak eller hydraulikk. Les mer >

Ettermonterte system

Bruker vann fra bilens vannpumpe og vanntank. Kompressor drives av integrert motor. Les mer >