Varför ska man släcka med skum när vatten är gratis?

Denna fråga har vi hört flera gånger. Men är vatten är gratis? Hur är det med förorenat vatten? Det är inte gratis. Hur är det med vattenskador? Ofta är vatten en bristvara vid brand och man måste använda det man har på bästa sätt. Målsättningen måste vara att man vill undvika avrinning till grundvatten eller naturområden. 

Som alla vet som genomfört en brandkurs så är det ytskiktet på vattendroppen vi släcker med, medan kärna oftast hamnar på backen utan att ha gjort någon nytta. Genom att ersätta kärnan av vattendroppen med luft får vattnet en mycket större yta. Utnyttjandegraden av vattnet stiger från 10-14% upp till 80-85%. Det gör att den totala vattenförbrukningen vid en brand minskar kraftigt.

För att få till detta behövs ett skumkoncentrat. Luft och vatten sätts under tryck och vi får ett skum med god kastlång som kan användas till att släcka brand, skydda omkringliggande byggande och möjliggöra släckning utan att lika högt tryck på brandmännen till exempel genom att skumlägga fönster, väggar med mera innan rökdykare går in.

Skumkoncentratet som vi blandar in är så effektivt att man bara behöver 0,3 %. Vid en genomsnits bilbrand används ca 100 liter vatten tillsammans med 3 dl skumkoncentrat.

Vid rätt hantering av strålrör undgår man att skummet stannar i terrängen och avrinningen är liten.

Vatten i tryckluftsskum är mycket effektivt vid brand i hus. Skummet får vattnet att hänga/fastna där man behöver det och när det ångats av tillför man nytt.

Det är effektivt för en konstruktionsbrand och brand i hålrum där det är svårt att komma åt. Vi har utvecklat specialverktyg för att få skummet dit det gör mest nytta.

Man ska aldrig använda skum utan att ha en tanke med det, för miljöpåverkan med skum är större än när man inte använder skum.

One-Seven skumkoncentrat är ett av de minst miljöfarliga på marknaden, men man måste beakta att alla tillsatser kan påverka miljön om det används på fel sätt. Från en vattenbrandsläckning kommer emellertid släckvattnet också att innehålla skadliga förbindelser som kan påverka miljön negativt.

Kunskap om det man arbetat med är viktigt och därför lägger vi stor vikt vid att utbilda våra kunder!